Html s: Тег | htmlbook.ru

HTML тег

onplayСкрипт викликається коли медіа дані готові почати відтворення.
onafterprintСкрипт виконується тільки після як документ надрукований.
onbeforeprintСкрипт виконується перед тим, як документ надрукований.
onbeforeunloadСкрипт виконується коли документ ось-ось буде вивантажений
onhashchangeСкрипт виконується коли там відбулися зміни до частини якоря в URL
onloadВикликається після того як завантаження елемента завершене.
onmessageСкрипт виконується коли викликане повідомлення.
onofflineСпрацьовує коли браузер починає працювати в автономному режимі
ononlineСпрацьовує коли браузер починає працювати в режимі онлай.
onpagehideСкрипт виконується коли користувач переходить на іншу сторінку сторінку.
onpageshowСкрипт виконується коли користувач заходить на сторінку.
onpopstateСкрипт виконується коли змінено історію одного вікна.
onresizeСкрипт виконується, коли розмір вікна браузера змінюється.
onstorageСкрипт виконується, коли вміст Web Storage оновлюється.
onunloadВикликається, коли сторінка розвантажена, або вікно браузера було зачинено.
onblur
Скрипт виконується, коли елемент втрачає фокус.
onchangeВикликається в той момент, коли значення елемента змінюється.
oncontextmenuСкрипт виконується коли викликається контекстне меню.
onfocusВикликається в той момент, коли елемент отримує фокус.
oninputСкрипт викликається коли користувач вводить дані поле.
oninvalidСкрипт виконується, коли елемент недійсний.
onresetВикликається, коли натискається у формі кнопка типу Reset.
onsearchВикликається, коли користувач щось пише в поле пошуку (для <input type="search">)
onselectВикликаєтсья після того як будь-який текст був обраний в елементі.
onsubmitВикликається при відправленні форми.
onkeydownПодія викликається, коли користувач затис (натиснув та не відпускає) клавішу.
onkeypressВикликається коли корисрувач натиснув на клавішу.
onkeyupВикликається коли користувач відпускає клавішу.
ondblclickВиникає при подвійному клацанні ЛКМ на елементі.
ondragПеріодично викликається при операції перетягування.
ondragendВикликається коли користувач відпускає перелягуваний елемент.
ondragenterВикликається, коли перетягуваний елемент входить в цільову зону.
ondragleaveВикликається, коли перетягуваний елемент виходть з зони призначення.
ondragoverВикликається, коли перетягуваний елемент знаходиться в зоні призначення.
ondragstartВикликається, коли користувач починає перетягувати елемент, або виділений текст.
ondropВикликається, коли перетягуваний елемент падає до зони призначення.
onmousedownВикликається, коли користувач затискає ЛКМ на елементі.
onmousemoveВикликається, коли курсор миші переміщається над елементом.
onmouseoutВикликається, коли курсор виходить за межі елемента.
onmouseoverВиконується, коли курсор наводиться на елемент.
onmouseupВикликається, коли користувач відпускає кнопку миші.
onscrollВикликається при прокручуванні вмісту елемента (чи веб-сторінки).
onwheelВикликається, коли користувач прокручує коліщатко миші.
oncopyВикликається, коли користувач копіює вміст елемента.
oncutВикликається, коли користувач вирізає вміст елемента.
onpasteВикликається, коли користувач вставляє вміст в елемент.
onabortВиконується при перериванні якоїсь події.
oncanplayСкрипт виконується коли файл готовий, для початку відтворення (коли він буферизований достатньо, щоб почати відтворення)
oncanplaythroughСкрипт виконується, коли контент вже може бути відтворений без переривання на буферизацію.
oncuechangeСкрипт виконується коли змінюється кий в <track> елемента
ondurationchangeВикликається коли змінюється довжина медіа файлу.
onemptiedВикликається коли доступ до медіа контенту обривається (зникло з’єднання з мережею).
onendedВикликається коли медіа елемент повністю відтворив свій зміст.
onshowВикликається, коли елемент <menu> буде відображено як контекстне меню.
onloadedmetadataСкрипт виконується коли метадані (розміри чи тривалість) завантажуються.
onloadeddataВикликається коли медіа данні завантажено.
onloadstartВикликається коли браузер тільки починає завантажувати медіа дані з сервера.
onpauseВикликається коли відтворення медіа даних призупинено.
onplayingВикликається коли розпочато відтворення медіа даних.
onprogressПодія onprogress відбувається, коли браузер завантажує вказане аудіо / відео.
onratechangeВикликається коли змінюється швидкість відтворення медіа даних.
onseekedВикликається коли атрибут seeked у тега audio або video змінює значення з true на false.
onseekingВикликається коли атрибут seeking у тегів audio або video змінює значення з false на true
onstalledСкрипт виконується коли браузер з будь-якої причини не може отримати медіа дані.
onsuspendСкрипт виконується коли з будь-якої причини завантаження данних призупинено до його повного завантаження.
ontimeupdateВикликається коли змінилася позиція відтворення елемента <audio> або <video>.
onvolumechangeВикликається коли змінюється гучність звуку.
onwaitingВикликається коли наступний кадр при відтворенні медіа даних недоступний, але браузер очікує що він незабаром завантажиться.
ontoggleВикликається, коли користувач відкриває або закриває елемент <details>.
onerror Викликається якщо при завантаженні елемента сталася помилка.
onclickПодія викликається коли користувач клацає ЛКМ по елементу.

HTML-тег

Тег HTML представляет собой текст, который больше не является точным или неактуальным.

Браузеры обычно отображают текст с линией посередине. Это похоже на текст, который был «вычеркнут» из-за того, что он больше не является точным или актуальным.

Синтаксис

Тег записывается как с нерелевантным/неточным текстом, вставленным между начальным и конечным тегами.

Вот так:

Здесь нерелевантный/неточный текст…

Примеры

Базовое использование тега

Не для редактирования документов

Тег не следует использовать для представления правок документа. Чтобы пометить текст как удаленный из документа, используйте тег

.

Атрибуты

Атрибуты могут быть добавлены к элементу HTML, чтобы предоставить больше информации о том, как элемент должен выглядеть или вести себя.

Элемент принимает следующие атрибуты.

Атрибут Описание
Нет  

Глобальные атрибуты

Следующие атрибуты являются стандартными для всех элементов HTML. Поэтому вы можете использовать эти атрибуты с тегом , а также со всеми другими тегами HTML.

 • ключ доступа
 • автокапитализировать
 • класс
 • редактируемый контент
 • данные-*
 • каталог
 • перетаскиваемый
 • скрытый
 • идентификатор
 • режим ввода
 • это
 • ИД товара
 • элементпроп
 • Артикул
 • предметная область
 • тип изделия
 • язык
 • часть
 • слот
 • проверка правописания
 • стиль
 • tabindex
 • Название
 • перевод

Полное объяснение этих атрибутов см. в разделе Глобальные атрибуты HTML 5.

Обработчики событий

Атрибуты содержимого обработчика событий позволяют вам вызывать сценарий из вашего HTML. Скрипт вызывается, когда происходит определенное «событие». Каждый атрибут содержимого обработчика событий имеет дело с другим событием.

 • прерывание
 • onauxclick
 • размытие
 • при отмене
 • онканплей
 • oncanplaythrough
 • при смене
 • по клику
 • при закрытии
 • в контекстном меню
 • онкопия
 • при обмене
 • врезной
 • ondblclick
 • ондраг
 • ондрагенд
 • Драгентер
 • ондрагзит
 • на накладке
 • ондраговер
 • ондрагстарт
 • ondurationchange
 • при опорожнении
 • одноконцевой
 • при ошибке
 • онфокус
 • данные формы
 • на входе
 • недействительный
 • нажатие клавиши
 • нажатие клавиши
 • onkeyup
 • onlanguagechange
 • под нагрузкой
 • загруженные данные
 • загруженные метаданные
 • запуск при загрузке
 • onmouseenter
 • для мышей
 • onmousemove
 • onmouseout
 • при наведении мыши
 • на мышке
 • паста
 • при паузе
 • в игре
 • в игре
 • в процессе
 • при изменении скорости
 • при сбросе
 • при изменении размера
 • при прокрутке
 • нарушение политики безопасности
 • поиск
 • поиск
 • по выбору
 • при смене слота
 • установлен
 • при отправке
 • приостановить
 • своевременное обновление
 • нагрудник
 • при изменении объема
 • в ожидании
 • на колесе

Большинство атрибутов содержимого обработчика событий можно использовать для всех элементов HTML, но для некоторых обработчиков событий существуют определенные правила, определяющие, когда их можно использовать и к каким элементам они применимы.

Дополнительные сведения см. в разделе Атрибуты содержимого обработчика событий HTML.

Определение, использование и примеры HTML-тегов

HTML-тег вставляет зачеркивание или строку в текст. HTML-тег используется для обозначения информации, которая больше не актуальна или неверна. Тем не менее, HTML-тег не следует использовать для обозначения редактирования документа, вместо этого следует использовать HTML-тег и HTML-тег . HTML-тег является частью категории HTML-тегов форматирования в справочнике по элементам HTML. Атрибуты HTML-тега — это глобальные атрибуты и атрибуты событий.

Пример блока кода , чтобы узнать, как это работает, приведен ниже.

 Нерелевантный/неточный текст 

Второй пример использования блока кода «» приведен ниже.

 

Гавайская пицца всего за 399₱ 299₱!

Что такое HTML-тег

?

HTML-тег используется для обозначения текста, который больше не является точным, правильным или релевантным. Через текст будет проведена линия. HTML-тег никогда не следует использовать для обозначения удаленного текста в документе; вместо этого используйте HTML-тег . Веб-разработчикам необходимо легко оценить, что текст уже неточен.

Как использовать HTML-тег

?

Чтобы использовать HTML-тег , веб-разработчик должен вставить нерелевантный или неточный текст между HTML-тегом и HTML-тегом, тогда этот тег создаст линию через текст.

Пример использования HTML-тега

?

Ниже приведен пример использования HTML-тега .

 

На эти выходные в отеле bella будет доступно несколько бронирований.

Полностью забронировано!

Каковы атрибуты HTML-тега

?

Существует несколько атрибутов HTML-тега . Ниже перечислены следующие атрибуты.

 • Глобальные атрибуты: HTML-тег поддерживает глобальные атрибуты. Все элементы HTML, даже не указанные в стандарте, могут иметь глобальные атрибуты. Это означает, что любые нестандартные элементы должны, тем не менее, допускать определенные характеристики, даже если использование таких элементов делает контент несовместимым с HTML5.
 • Атрибуты событий: HTML-тег поддерживает атрибуты событий. Атрибуты события всегда имеют имя, начинающееся с «on», за которым следует название события, для которого оно предназначено. Они задают сценарий для запуска, когда событие определенного типа отправляется элементу с указанными атрибутами.

Какова настройка CSS по умолчанию для HTML-тега

?

Ниже приведены настройки CSS по умолчанию для HTML-тега .

 с {
 оформление текста: сквозное;
} 

Какие другие теги HTML связаны с

?

Другие теги HTML, связанные с тегом HTML , перечислены ниже.

 • HTML-тег : HTML-тег связан с HTML-тегом , поскольку они оба находятся в HTML-тегах форматирования. HTML-тег используется для описания добавленного текста.
 • HTML-тег : HTML-тег связан с HTML-тегом , поскольку они оба находятся в HTML-тегах форматирования. HTML-тег указывает текст, который был удален из документа.
 • HTML-тег : HTML-тег связан с HTML-тегом , поскольку они оба находятся в HTML-тегах форматирования. HTML-тег используется для указания образца вывода компьютерной программы.
 • HTML-тег : HTML-тег связан с HTML-тегом , поскольку они оба находятся в HTML-тегах форматирования. HTML-тег используется для определения текста меньшего размера.
 • HTML-тег : HTML-тег связан с HTML-тегом , поскольку они оба находятся в HTML-тегах форматирования. Перечеркнутый HTML-текст определяется с помощью HTML-тега .
 • Автор
 • Последние сообщения

Целостное SEO

Исследовательский отдел SEO в Holistic SEO & Digital

Целостное SEO & Digital было создано Кораем Тугберком ГУБУРом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *